O KANCELARII

KANCELARIA świadczy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa karnego, rodzinnego, cywilnego (w tym odszkodowań). Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Obejmuje m.in. udzielanie kompleksowych porad i analiz prawnych, świadczenie obsługi prawnej, w tym także przygotowanie pism procesowych. Zarówno adwokat Bartosz Kula, jak i adwokat Joanna Kula, mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji rządowej, skarbowej. 

Nasi adwokacki świadczą usługi na terenie całej Polski.

Przyjęcie sprawy przez Kancelarię zawsze poprzedza indywidualne spotkanie z Klientem. Działamy w sposób transparentny – na każdym etapie sprawy informujemy o stopniu jej zaawansowania oraz konsultujemy z Klientami wszelkie istotne kwestie. W każdym przypadku naszym priorytetem jest dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb osób korzystających z naszej pomocy. 

Poza najwyższą jakością usług, których świadczenie oferujemy, zależy nam przede wszystkim na budowaniu z Klientami relacji opartych na szacunku i zaufaniu. 

Kancelarię tworzą:

Bartosz Kula

Adwokat

Adwokat Bartosz Kula jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Zniesławienie i zasadność jego kryminalizacji” bronił pod patronatem prof. dr hab. Jacka Giezka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych łódzkich Kancelariach oraz w trakcie pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. W kręgu jego zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia z obszaru prawa karnego, prawa wykroczeń, a także prawa cywilnego i rodzinnego.

 

Joanna Kula

Adwokat

Adwokat Joanna Kula jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

W toku aplikacji, jak i prowadząc własną praktykę, występowała w licznych procesach karnych jako obrońca, a także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Ponadto w obrębie jej praktyki znajdują się sprawy ściśle powiązane z prawem rodzinnym, cywilnym, odszkodowawczym.

Jest laureatką Konkursów Krasomówczych, m.in. jest lauretką II miejsca w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym.

Jest także autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Skuteczny adwokat znacznie zwiększa szansę na powodzenie prowadzonej sprawy w sądzie, na korzyść Klienta. Samodzielne przygotowywanie niezbędnych pism oraz występowanie przed tą instytucją wiąże się z dość dużym ryzykiem – większość osób nie dysponuje odpowiednio szeroką wiedzą z zakresu prawa. Adwokat reprezentuje swoich klientów, a także dba o to, by wszystkie formalności były dopełnione we właściwym czasie. Przygotowuje pozwy oraz zbiera dowody, które są niezbędne przede wszystkim w sprawach o wypłacenie odszkodowania czy podniesienie wysokości alimentów.

Adwokat to profesjonalista – wie, jak prawidłowo zachować się w sądzie oraz potrafi poprawnie interpretować prawo, co pozwala na uzyskanie pozytywnej opinii w sądzie. Jego pomoc jest nieoceniona zwłaszcza w przypadku spraw dotyczących relacji pomiędzy bliskimi osobami, kiedy to jedna ze stron zatrudnia specjalistę. Samodzielne działania związane m.in. z rozwodem z orzeczeniem o winie zwykle są mało skuteczne. Adwokat wspiera swojego klienta zarówno pod względem merytorycznym, jak i emocjonalnym.

W naszej kancelarii w Łodzi i w Sieradzu zajmujemy się m.in. sprawami rodzinnymi, które wiążą się z silnymi emocjami. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wykształcenie zachowań, które umożliwiają wsparcie strony postępowania, a jednocześnie zmotywowanie jej do dalszego działania. Specjalista bierze na siebie wszystkie obowiązki związane ze sprawą, wyręczając klienta.