Dozór elektroniczny Łódź

Dozór elektroniczny to rozwiązanie służące do kontrolowania zachowań skazanego poza zakładem karnym. Stanowi on alternatywę dla całkowitego pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny jest coraz częściej stosowany, co ma związek z bezpośrednim odciążeniem systemu karnego. Aby jednak uzyskać pozytywną decyzję dotyczącą użycia takiej metody kontroli, konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. 

Adwokat od dozoru elektronicznego zajmuje się przede wszystkim kompletowaniem i składaniem wniosków, które mają na celu zamienienie kary więzienia na tę formę kontroli. Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Czyn nie może być dokonany w warunkach multirecydywy, a skazany musi dysponować stałym miejscem zamieszkania, w którym będzie odbywał się dozór elektroniczny. Taka metoda powinna pozwalać również na osiągnięcie celu kary, dlatego zazwyczaj dotyczy ona mniej poważnych przestępstw. Jeśli skazany przebywa już w zakładzie karnym, brane jest pod uwagę również jego dotychczasowe zachowanie. 

Aby sąd mógł wydać pozytywną decyzję, muszą być spełnione również warunki techniczne pozwalające na kontrolowanie zachowania skazanego w miejscu przez niego wskazanym. Jest to często dość czasochłonny proces, jednak odpowiednio przygotowane dokumenty wraz z uzasadnieniem mogą przynieść pozytywny skutek. Specjaliści orientujący się w prawie karnym, potrafią odpowiednio zredagować wszelkie wnioski oraz reprezentować klienta w sądzie. 

Nasi adwokaci zajmują się sprawami o dozór elektroniczny już od lat. Stąd mogą mieć Państwo pewność, że sięgają po wsparcie i pomoc doświadczonych specjalistów. To szczególnie ważne, gdy w konflikt z prawem wchodzi osoba, która nigdy wcześniej nie musiała sobie radzić z podobnymi problemami. Co zatem ważne, nie tylko służymy rzeczowym wsparciem prawnym, ale też staramy się zbudować atmosferę, w której kontakt z klientem jest łatwy i pełen otwartości.